Nasi konsultanci pracują codziennie w godzinach 8:00 - 24:00

Sprawdź adres naszego salonu sprzedaży

Informacje o firmie

Wakacje.pl S.A.
ul. Traugutta 115C
80-226 Gdańsk

infolinia: 801 455 401
telefon: +48 58 300 16 61
fax: +48 58 325 29 01

NIP: 957-07-78-385, REGON: 192058039
KRS 315229,
VII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 5 750 000 PLN w całości wpłacony

+48 58 300 16 61