STATUS OTWARCIA GRANIC

ZAPLANUJ BEZPIECZNY URLOP

  • Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w poszczególnych krajach?
  • Jakie obostrzenia obowiązują po powrocie z zagranicy?
  • Dokąd można podróżować na zagraniczne wakacje?
  • Gdzie wymagany jest test na obecność COVID-19?
sprawdź informacje

Granice Polski są otwarte i jest możliwość podróży za granicę, również w celach turystycznych. Sprawdź nowe zasady związane z powrotem do kraju.

Zgodnie z informacjami ogłoszonym 29 marca 2021 przez przedstawicieli rządu RP od 30 marca wszystkie osoby podróżujące do Polski, bez wyjątków, w tym obywatele polscy powracający z zagranicy (zarówno podróżujący transportem zbiorowym jak i indywidualnie), muszą poddać się 10-dniowej kwarantannie.

Z tego obowiązku mogą być zwolnione m.in. osoby zaszczepione przeciwko COVID-19 (które przyjęły 2 dawki preparatu) szczepionką dopuszczoną w UE oraz podróżni ze strefy Schengen, którzy poświadczą swój stan zdrowia negatywnym wynikiem testu diagnostycznego na obecność koronawirusa. Badanie należy wykonać w okresie 48 godzin przed przekroczeniem granicy (czas jest liczony od momentu uzyskania wyniku testu do przekroczenia granicy Polski). Może to być zarówno test PCR, jak i antygenowy, a zaświadczenie o jego negatywnym wyniku powinno zostać sporządzone w języku polskim lub angielskim.

UWAGA: testy wykonane w kraju spoza strefy Schengen nie zwalniają z obowiązku kwarantanny!

Podróżni, którzy zostaną poddani kwarantannie mogą wykonać test w Polsce. Po otrzymaniu negatywnego wyniku takiego testu zostaną zwolnieni z kwarantanny.

Z obowiązku kwarantanny mogą być również zwolnieni ozdrowieńcy, którzy zakończyli izolację nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej”. Ozdrowieńcy mogą udokumentować przebycie izolacji wydrukiem z Internetowego Konta Pacjenta.

WYKONAJ TEST NA COVID-19 NA LOTNISKU PO POWROCIE DO POLSKI

Sprawdź na których polskich lotniskach możesz skorzystać z możliwości wykonać testu na koronawirusa po powrocie z zagranicy.

Dowiedz się gdzie są zlokalizowane punkty diagnostyczne na poszczególnych lotniskach i w jakich godzinach obsługują chętnych oraz ile kosztuje takie badanie?

testy na COVID-19 na polskich lotniskach

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje opisujące sytuację w poszczególnych państwach, do których aktualnie można udać się na urlop.

Dowiesz się które państwa wymagają od podróżnych okazania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa, jaka jest sytuacja epidemiczna w poszczególnych krajach, jakich obostrzeń możesz się spodziewać po przybyciu lub gdzie aktualnie może obowiązywać czasowy zakaz lotów.


*poniższe informacje o sytuacji w poszczególnych państwach zaktualizowane są na dzień 12.04.2021 r.

Bułgaria wymaga testów

Podróżni przybywający do Bułgarii (niezależnie od wieku) mają obowiązek wykonania testu RT-PCR, maksymalnie 72 godziny przed wylotem i przedstawienia jego negatywnego wyniku potwierdzonego dokumentem w języku angielskim.

Podczas przekraczania bułgarskiej granicy każda osoba otrzyma do wypełnienia kwestionariusz, z prośbą o podanie swoich danych kontaktowych podczas pobytu w Bułgarii. Należy również zadeklarować świadomość ryzyka związanego z zachorowaniem na COVID-19 oraz że nie jest się chorym a także zobowiązać się do przestrzegania środków bezpieczeństwa związanych z epidemią koronawirusa. Miejscowe władza mogą skierować pasażerów na testy i kwarantannę

Bezpieczeństwo sanitarne

Zgodnie z zarządzeniem bułgarskich władz w miejscach publicznych obowiązuje nakaz noszenia maseczek zasłaniających usta i nos. Restauracje, bary i kawiarnie obsługują klientów tylko dowóz oraz na wynos. Wszystkie galerie handlowe w kraju pozostają zamknięte.

SPRAWDŹ OFERTY DO BUŁGARII

Portugalia wymaga testów

Podróżni przybywający do Portugalii na 72 godziny przed przybyciem muszą poddać się testowi PCR na obecność koronawirusa.

Należy najpóźniej na 12 godzin przed wylotem z Polski wypełnić formularz PLC, znajdujący się na stronie portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card.

Ponadto przed wylotem należy wypełnić formularz na stronie https://travel.sef.pt/.

Ozdrowieńcy oraz osoby, które przyjęły już drugą dawkę szczepionki co najmniej 7 dni przed przylotem, są zwolnione z testów PCR. Muszą jednak okazać dokument, sporządzony w języku angielskim lub portugalskim, potwierdzający przebycie choroby lub szczepienie.

Turyści podróżujący na Maderę na 12 godzin przed przyjazdem są zobowiązani do wypełnienia formularza online, znajdującego się pod tym adresem - https://madeirasafe.com/#/login. Przy wjeździe należy okazać negatywny wynik testu PT-PCR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godz. przed wylotem ze swojego miejsca zamieszkania oraz podpisać specjalną deklarację.

Przylatujący na Azory na 48 godzin przed przylotem muszą wypełnić formularz online https://destinoseguro.azores.gov.pt/?page_id=5532 a także okazać negatywny wynik testu PT-PCR, wykonanego nie wcześniej niż 72 godz. przed wylotem ze swojego miejsca zamieszkania oraz podpisać specjalną deklarację.

SPRAWDŹ OFERTY DO PORTUGALII

Włochy wymagają testów

Osoby wjeżdżające na terytorium Włoch oprócz konieczności przedstawienia autodeklaracji, zobowiązane są do okazania negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego, wykonanego na 48 h przed przyjazdem.

Do Wielkanocy zamknięte pozostają wyciągi i stacje narciarskie. Bary i restauracje mogą być otwarte między 05:00 a 18:00. Aktualnie obowiązuje zakaz podróżowania między regionami bez ważnego powodu oraz godzina policyjna od 22:00 do 5:00 dnia następnego. W miejscach publicznych należy nosić maseczkę zasłaniająca usta i nos. Placówki kulturalne mogą być otwarte przy zachowaniu rygoru sanitarnego. Lokale rozrywkowe pozostają zamknięte.

W związku z autonomicznością niektórych regionów obostrzenia mogą w niektórych z nich być bardziej zaostrzone niż opisano powyższej.

Poniżej znajdują się wytyczne rejestracyjne obowiązujące w Kalabrii, na Sycylii i Korsyce:

  • Kalabria - www.emergenzacovid.regione.calabria.it.
  • Sycylia - https://siciliasicura.costruiresalute.it/welcome.
  • Sardynia: https://sus.regione.sardegna.it/sus/covid19/regimbarco/init.

https://www.esteri.it/mae/it/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html .

SPRAWDŹ OFERTY DO WŁOCH

Turcja wymaga testu PCR

Począwszy od 1 stycznia 2021 pasażerowie wchodzący na pokład samoloty lecącego do Turcji są zobowiązani do okazania negatywnego wyniku testu PCR.

Ponadto każdy podróżny zobowiązany jest do wypełnienia formularza wjazdowego. Formularz wręczany jest pasażerom na pokładzie samolotu i powinien zostać uzupełniony podczas podróży do Turcji, a następnie okazany odpowiednim służbom podczas kontroli granicznej po wylądowaniu.  

UWAGA! Ważność paszportu musi być co najmniej 60 dni dłuższa niż dozwolony okres pobytu bezwizowego. To znaczy, że przy przekraczaniu granicy dokument powinien być ważny jeszcze przez minimum 150 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu do Turcji.

Turcja zniosła obowiązek wizowy dla obywateli polskich przy pobytach turystycznych do 90 dni w okresie półrocznym (180 dni).

SPRAWDŹ OFERTY DO TURCJI

Tunezja wprowadziła 7dniowa kwarantannę

Osoby przekraczające granicę tunezyjską obowiązuje konieczność przedstawienia negatywnego wyniku testu RT-PCR, wykonanego na 72 h przed zaplanowaną podróżą.

Dodatkowo każdy podróżny zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Podróżnego (https://bit.ly/31b5ZJe), najpóźniej można to zrobić w samolocie.

Tunezyjskie Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o zniesieniu obowiązkowe kwarantanny w przeznaczonym do tego hotelu. Zamiast tego obecnie można odbyć kwarantannę w wybranym przez siebie miejscu. Po upływie 48 h od rozpoczęcia kwarantanny można poddać się testowi PCR. Uzyskanie negatywnego wyniku zwalnia z obowiązku kontynuowania odosobnienia.

SPRAWDŹ OFERTY DO TUNEZJI

Albania bez kwarantanny

Z początkiem czerwca 2020 Albania otworzyła lądowe przejścia graniczne, bez obowiązku odbywania kwarantanny. Niemniej jednak przed wjazdem do Albanii należy wypełnić i mieć przy sobie podczas przekraczania granicy dokument dostępny do pobrania tutaj.

SPRAWDŹ OFERTY DO ALBANII

Chorwacja wymaga testów

Osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Chorwacji są zobowiązane do okazaniu negatywnego wyniku testu PCR, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Honorowany jest także negatywny wynik testu antygenowego, ale w takich przypadkach przed upływem 10 dni pobytu należy poddać się ponownemu testowi.

Osoby zaczepione i ozdrowieńcy są zwolnieni z obowiązku wykonywania testów, pod warunkiem okazania dokumentu potwierdzającego przyjęcie szczepionki lub przebycie choroby.

Procedury bezpieczeństwa

Wszyscy podróżni są zobowiązani do wypełnienia krótkiego kwestionariusza oraz pozostawienia swoich danych kontaktowych. Można to zrobić jeszcze przed wyjazdem, za pośrednictwem strony internetowej entercroatia.mup.hr lub dopiero na granicy. W formularzu należy podać powód podróży, planowaną długości pobytu w Chorwacji, numer dokumentu tożsamości i dane kontaktowe. Podróżni zostaną również zapytani o stan zdrowia i ewentualny kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem.

W przypadku wypełnienia kwestionariusza online, na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, które (w przypadku podróżowania własnym środkiem transportu) w formie drukowanej należy umieścić w widocznym miejscu na przedniej szybie pojazdu. Razem z tymi dokumentami drogą elektroniczną zostaną wysłane również aktualne rekomendacje Chorwackiego Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego dotyczące bezpiecznego wypoczynku w kraju.

SPRAWDŹ OFERTY DO CHORWACJI

Egipt tylko z negatywnym wynikiem testu PCR

Wszyscy turyści przybywający do Egiptu są zobowiązani do przedstawienia negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Badanie powinno zostać wykonane nie wcześniej niż 72 godziny przed przylotem.

Wszyscy podróżni przed wylotem do Egiptu zostaną poproszeni o wypełnienie „Deklaracji podróżnego” (Traveler Declaration). W dokumencie należy podać informacje o podróżach odbytych w ciągu 14 dni przed wizytą w Egipcie oraz potwierdzić, brak objawów przypominających COVID-19 oraz świadomych kontaktów z cierpiącymi na tę chorobę w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Podpisanie deklaracji wiąże się również ze zobowiązaniem do powiadomienia kierownictwa hotelu lub lekarza w wypadku zauważenia u siebie objawów choroby podczas pobytu w Egipcie. Ponadto wymagane jest posiadanie ubezpieczenia medycznego, obejmującego koszty leczenia w Egipcie.

Wiza GRATIS!

Egipski rząd przedłużył okres obowiązywania zwolnienia z konieczności wnoszenia opłat wizowych dla turystów przybywających do kurortów turystycznych do 30 kwietnia 2021 r.

SPRAWDŹ OFERTY DO EGIPTU

Dominikana otwarta dla turystów

Od 15 października 2020 r. osoby podróżujące na Dominikanę nie muszą już wykonywać testu PCR przed przylotem. Testy nie będą również przeprowadzane po przylocie. Wykonywane będą wyłącznie wyrywkowe testy oddechowe.

Z dniem 29 listopada Rząd Dominikany wprowadził elektroniczny formularz wjazdu i wyjazdu. Przybywając i upuszczając Dominikanę należy wypełnić formularz, podając między innymi informacje o stanie zdrowia. Od stycznia 2021 należy wypełniać ten dokument (dostępny na stronie https://eticket.migracion.gob.do) w formie elektronicznej.

Podróżni, którzy nie wypełnią formularza przed wylotem będą mogli zrobić to po przylocie. Lotniskach na Dominikanie umożliwiają skorzystanie z bezpłatnego Internetu, ale w celu skrócenia procedury przylotu, zalecane jest wypełnienie formularza 72 godziny przed podróżą oraz posiadanie przy sobie kodu QR w formie drukowanej lub zrzutu ekranu na smartfonie. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie - https://viajerodigital.mitur.gob.do.

Od początku lutego 2021 obywatele krajów, w których wymagane jest przedstawienie negatywnego wyniku testu na COVID-19 po powrocie, mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego badania testem antygenowym, certyfikowanym przez Ministerstwo Zdrowia Dominikany. Darmowemu badaniu można poddać się w hotelu.

sprawdź oferty na dominikanę

Emiraty Arabskie wymagają testów na COVID-19

Podróżni przylatujący do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zobowiązani są do poddania się testowi na obecność koronavirusa (RT-PCR).

W przypadku osób udających się do Dubaju badanie powinno zostać wykonane najwcześniej na 72 godzin przed przylotem. Następnie zostaną oni poddani drugiemu bezpłatnemu testowi PCR, po wylądowaniu na lotnisku w Dubaju. Obowiązek ten nie dotyczy tranzytu ani dzieci poniżej 12 roku życia.

Osoby podróżujące do Abu Zabi zobowiązane są do okazania wyniku testu RT-PCR, wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed wylotem.

Ponadto każdy z przyjezdnych musi posiadać ubezpieczenie podróżne, obejmujące w swoim zakresie zachorowanie na koronawirusa oraz wypełnić oświadczenie zdrowotne i pobrać specjalna aplikację COVID-19 DXB.

Choć kwarantanna po przylocie nie jest obowiązkowa, to jednak lokalne służby mają prawo do nałożenia jej na wybranych podróżnych.

SPRAWDŹ OFERTY do zjednoczonych emiratów arabskich

Wyspy Maltańskie przywracają restrykcje dla Polaków

Od 13 listopada 2020 osoby przylatujące na Maltę mają obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR na obecność koronawirusa. Test powinien być wykonany nie wcześniej niż 72 godziny przed przybyciem na Maltę. Osoby, które nie będą miały przy sobie wyniku testu, zostaną poddane testowi na maltańskim lotnisku a następnie skierowane na kwarantannę.

Ponadto pasażerowie przed wylotem są również zobowiązani do wypełnienia formularza PLF oraz deklaracji zdrowia, dostępnych na stronie www.maltairport.com/declarationforms/.

Ozdrowieńcy i osoby zaszczepione nie są zwolnione z restrykcji wjazdowych.

SPRAWDŹ OFERTY NA MALTĘ

Do Hiszpanii tylko z negatywnym wynikiem testu PCR

Władze Hiszpanii wymagają posiadania negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa (RT-PCR, RT-LAMP, =TMA) od wszystkich podróżnych, przyjeżdżających z krajów o wysokiej liczbie nowych zakażeń COVID-19 (w tym z Polski). Testy na przeciwciała, antygenowe czy serologiczne nie są uznawane. Test musi zostać wykonany w ciągu 72 godzin przed przybyciem. Dokument potwierdzający negatywny wynik testu może mieć formę papierowa lub elektroniczną i musi być wystawiony w języku hiszpańskim lub angielskim. Musi zawierać dane identyfikacyjne podróżującego, w tym numer paszportu lub innego dowodu tożsamości (zgodnego z numerem wpisanym do formularza kontroli sanitarnej), datę wykonania testu, wskazanie certyfikowanego centrum diagnostycznego oraz informację o zastosowanej metodzie badania.

Powyższe